top1

תוכנית הדרגתית מקוונת - "שלוש האיכויות הנשגבות"


רקע על התוכנית


"שלוש האיכויות הנשגבות" הינה תוכנית מדיטציה 
המציעה מסגרת תרגול אישית והתקדמות הדרגתית ומעשית.
הלימוד מוגש בצורה מקוונת ונוחה והוא 
כולל בתוכו הסברים מקיפים אודות הדרך הבודהיסטית כולה.

tara center5

קורס נסיון >>
שאלות ותשובות על התוכנית >>

הצורך במסגרת תרגול


הבודהיזם מציע מגוון רחב של שיטות מדיטציה ואסכולות פילוסופיות, חלקן פשוטות להבנה וחלקן דורשות הסברים מפורטים והנחיות מדויקות.

על מנת להפיק תועלת מרבית ממגוון האפשרויות הללו, נחוצה מסגרת מסודרת של לימוד ותרגול. 

הנזירים הבודהיסטיים נמצאים במסגרת כזו כחלק משהייתם במנזר. ישנם מתרגלים המקדישים את כל זמנם למדיטציה בתנאי ריטריט.

עבורנו, אלה הנמצאים במערבולת החיים היומיומיים, נבנתה תוכנית הדרגתית המוגשת בצורה מקוונת (און-ליין) כאחת הדרכים להתמיד בתרגול ובלימוד ולהתקדם בהם. 

התוכנית נוצרה על ידי המורה צ'וקי נימה רינפוצ'ה, בסיוע נזירים ומתרגלים ותיקים, היא מבוססת על טארה, בודהה בדמות אישה המגלמת חוכמה בפעולה. הלימוד מוצע בשפה האנגלית.
   

 


 

פרטים על מהות ומבנה התוכנית >> 

 

 

 

 

 

תוכנית מקוונת