top1

המורים שלנו

בית הדהרמה יוזם ומארח ביקורים של מורים בודהיסטים טיבטיים מן השורה הראשונה, וביקוריהם החוזרים מאפשרים לשמור על המשכיות הקשר עם תלמידיהם בישראל. בדף זה תמצאו מידע על מורים אלה ופעילותם בארץ ובעולם.

המורים שלנו