top1

ביקורים של מורים

ביקורו של צ'וקי נימה רינפוצ'ה, 2015


 

  

ביקורו של צוקני רינפוצ'ה, 2013


 

 

ביקורו של לאמה טנזין, 2013


 

ביקורו של פקצ'וק רינפוצ'ה, 2012


 

 

ביקורו של לאמה טנזין, 2012


 

 

 

ביקורו של לאמה טנזין, 2011


 

 

הרצאות של קהנפו קלסנג, מרץ 2011


 

דף הבית בית הדהרמה ביקורים של מורים