top1

תוכנית לימוד קבוצתית

"זרם הדהרמה" - Dharma Stream 

תוכנית "זרם הדהרמה" (Dharma Stream) נוצרה על ידי המורה פקצ'וק רינפוצ'ה והיא מיועדת ללימוד קבוצתי בלוויית דיון.

התוכנית כוללת סדרת קטעי וידאו, בהם רינפוצ'ה סוקר מגוון נושאים בודהיסטים באופן שיטתי ובסגנונו הישיר והמעשי. כל קטע אורך כחצי שעה, ובעקבותיו מתקיימת שיחה בקבוצה במטרה להפנים ולהבין טוב יותר את דבריו של רינפוצ'ה.

תוכנית זו מאפשרת לקבוצה להתקדם אף שאין לנו אפשרות להפגש עם מורה ברמתו של רינפוצ'ה באופן תדיר.


פקצ'וק רינפוצ'ה

מאחר שהתוכנית מיועדת לצפייה קבוצתית, קטעי הוידאו אינם זמינים בשום דרך אחרת, וניתן לצפות בהם אך ורק בבית הדהרמה כחלק מהפעילות בשבתות.

מומלץ כמובן להשתתף בתוכנית באופן קבוע, אך קטעי הוידאו עשויים כך שניתן גם להצטרף באמצע.

 

למידע על המורה >>

למידע על לוח הפעילויות >>


סיכומי מפגשים נבחרים:

סיכום המפגש ב-18 באפריל >>

סיכום המפגש ב-27 ביוני >>

סיכום המפגש ב-11 ביולי >>

סיכום המפגש ב-9 בינואר >>

דף הבית תרגול ולימוד תוכנית לימוד קבוצתית