top1

תוכניות תרגול ולימוד של המסורת הבודהיסטית

על מנת להתקדם בדרך הבודהיסטית יש צורך בשלושה דברים: לימוד, הרהור ותרגול.

התוכניות שלהלן מוצעות על ידי מורי בית הדהרמה בפורמטים שונים, על מנת לאפשר למתרגלים ברמות שונות של עניין לקבל את הידע והנחיות התרגול המתאימים להם.


 

תוכנית טארה - תוכנית לימוד ותרגול הדרגתית מקוונת 

מיועדת לתרגול אישי, פעמיים ביום. בנוסף, מתקיימים מפגשים תקופתיים של מתרגלי התוכנית בבית הדהרמה ובמרכזים ברחבי העולם.

 

זרם הדהרמה - שיעורים מאת פקצ'וק רינפוצ'ה הנלמדים בבית הדהרמה

 פקצ'וק רינפוצ'ה שולח לנו בקביעות פרקי לימוד מוקלטים, ואנו צופים בהם בקבוצה ומשוחחים עליהם במסגרת מפגשי השבתות.

 
 

לימוד בודהיסטי מאת צ'וקי נימה רינפוצ'ה לקהל הרחב

 

מכתבי דהרמה חודשיים מאת פקצ'וק רינפוצ'ה

 

שיעוריו של צוקני רינפוצ'ה

 
 
 

סמינרים ברחבי העולם

 
דף הבית תרגול ולימוד תוכניות תרגול ולימוד של המסורת הבודהיסטית