top1

הקלטות

הקלטות מהסמינר "מילותיו האחרונות של צלה נצוק רנגדרול" שהתקיים בינואר 2015

אם השתתפתם בסמינר ואתם מעוניינים בעותק, אנא הרשמו בטופס >>

 

הקלטות מהריטריט "לב פתוח, ראש פתוח בגישת הדזוגצ'ן" שהתקיים בנובמבר 2013

אם השתתפתם בריטריט ואתם מעוניינים בעותק, אנא הרשמו בטופס >>

 

הקלטות מהריטריט "הדבר האמיתי" עם פקצ׳וק רינפוצ׳ה שהתקיים בדצמבר 2012

להזכירכם, בריטריט היתה חלוקה לקבוצות, ורינפוצ׳ה אישר לכלל משתתפי הריטריט לקבל את ההקלטות במלואן. פירוש הדבר שתוכלו להאזין גם לשיעורים שלא הייתם נוכחים בהם. אם השתתפתם בריטריט ואתם מעוניינים בעותק, אנא הרשמו בטופס >>