top1

ציטוטים נבחרים

"המנע מלעשות את הרע,
עשה את הטוב,
וטהר את תודעתך."

 הבודהה שאקיהמוני
 
 
 
"הראיתי לכם את הדרכים לשחרור,
אולם עליכם לדעת שרק בהליכה בהן בעצמכם תוכלו להשיגו."
 
~ הבודהה שאקיהמוני

 

  

"נזירים ומלומדים, בדיוק כפי שהייתם בודקים גוש של זהב בשריפתו, חיתוכו ובהברשתו,
כך חיקרו את דבריי בתשומת-לב, ואל תקבלו אותם רק מתוך כבוד אליי.
 
~ הבודהה שאקיהמוני

 

 

"באמצעות לימוד, אנחנו משיגים את ההבנה של התופעות.
    באמצעות לימוד, אנחנו מפנים עורף למעשים שליליים.
    באמצעות לימוד אנחנו נוטשים את כל מה שחסר משמעות.
    באמצעות לימוד אנחנו משיגים את שהינו מעבר לצער."
 
~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך אסופת דרשותיהם של הבודהיסטוות
 

 

"האציל, ראה את עצמך כחולה,
את הדהרמה כתרופה,
את מורך הרוחני כרופא מיומן,
ואת השקידה על התרגול כדרך לריפוי." 
 
~ הבודהה שאקיהמוני, גנדאויוהה סוטרה
 
 
 
"ראשית, הפנה את גבך למידה הרעה,
בהמשך, היפטר מרעיונות-שווא אודות העצמי,
לבסוף, לך אל מעבר לכל ההשקפות
מי שמבין את כל אלה, אכן חכם אמיתי הוא." 
 
~ אריהדווה, מתוך 400 החרוזים, 15 VIII 
 
 
 

"בחברתם של אחרים, שמור על לשונך.
בהיותך לבד, שמור על מחשבותיך."
 
~ אטישה, מתוך 'מחרוזת אבני-החן של הבודהיסטוות'
 
 
 
 
"המורה הטוב ביותר הוא זה שתוקף את פגמיך הנסתרים.
ההדרכות הטובות ביותר הן אלה שהפגמים הללו הם מטרתן."
 
~ אטישה 
 
 
 
"אל תתעצב אננדה, אל תקונן אננדה,
בעתיד לבוא אלבש את צורתם של מורים רוחניים,
כדי לסייע לך ולאחרים."
 
~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך דרשת 'התוף הגדול'  
  
 
  
"הו מבורך, אל לו לבודהיסטווה להתאמן בתרגולים רבים.
הו מבורך, אם הבודהיסטווה דבק בתרגול אחד בלבד ולומד אותו באופן מושלם,
בכף ידו הוא מחזיק את תורתו של הבודהה כולה.
ומהו אותו התרגול האחד? זהו טיפוחה של החמלה הגדולה."
 
~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך תמציתה של הדהרמה-סוטרה 
 
 
 
"מהותם של הסוגטות (הבודהות) חדורה בכל היצורים.
היא יוצרת את המרחב הגדול ביותר של כוונות נשגבות,
שכן בכל אחד ואחד מן היצורים המרגישים נמצא המקור להתעוררות,
ואין אפילו אחד מביניהם שמקור זה חסר בו."
 
~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך דרשתו "מלך הסמאדהי"
 
 
 
"אלה הרואים את גופי כצורה רגילה,
ושומעים את קולי כאילו היה צליל רגיל,
עלו על הדרך השגויה.
אנשים כאלה אינם באמת רואים אותי."
 
 ~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך דרשת 'היהלום חותך הספק' 
 
 
 
 
"כמו כוכב, הזיה, נר,
אשליה קסומה, טיפת טל, בועה,
חלום, הבזק הברק או ענן,
דע שכך הן כל התופעות המורכבות." 
 
~ הבודהה שאקיהמוני, מתוך דרשת 'היהלום חותך הספק'