top1

שיעורים ותרגומים מתוך המסורת הבודהיסטית

כתבים מסורתיים שיעורים
   

שלושים ושבעת תרגולי הבודהיסטווה

טקסט תמציתי ומעמיק הסוקר את הדרכים השונות שבה מיישמים מתרגלי המהיאנה את הדהרמה בחיים.

סוטרת הלב

טקסט בודהיסטי קלאסי המבטא את הרעיון היסודי של אחדות הריקות והצורה

סוטרת החכמה האצילה של שעת המוות

סוטרת מהיאנה בה מסביר הבודהה בצורה תמציתית כיצד להכין את התודעה לשעת המוות. 

ציטוטים נבחרים

מבחר מאמרותיהם של הבודהה וחכמים בודהיסטים נוספים

שיעורים

מאת צ'וקי נימה רינפוצ'ה

צ'וקי נימה רינפוצ'ה

המצב הטבעי של האושר

האושר יכול להיות מצב טיבעי, אך הוא יכול להיות חמקמק, אם לא יודעים איך לטפח אותו כראוי,אומר צ'וקי נימה רינפוצ'ה. הוא מציג בפננו חמש איכויות נעלות שטיפוחן יאפשר לנו לחוות אושר תמידי.

מאת פקצ'וק רינפוצ'ה

פקצ'וק רינפוצ'ה

ארבע האמיתות של הנאצלים

הקלטת וידאו של ההרצאה שנתן פקצ'וק רינפוצ'ה בבית הדהרמה במהלך ביקורו בדצמבר 2012

פקצ'וק רינפוצ'ה

טבע המחשבות השגויות והרגשות העוכרים

מסר לתלמידים ליום גורו רינפוצ'ה, 21 בנובמבר 2015

פקצ'וק רינפוצ'ה

מסרים לתלמידים
מבחר עצות ברוח בודהיסטית מאת המורה פקצ'וק ריהפוצ'ה, המיועדות לא רק לתלמידיו אלא גם לתלמידים חדשים ולמתעניינים

מאת לאמה טנזין

 

לאמה טנזין

ארבע האמיתות של הנאצלים

שיעור מוקלט שלימד לאמה טנזין בבית הדהרמה

מאת אריק פמה קונסנג

 

EPK מדיטציה היא הכרזה של חופש

הסבר קצר על מדיטציה מאת אריק פמה קונסנג
דף הבית תרגול ולימוד שיעורים ותרגומים מתוך המסורת הבודהיסטית