top1

סמינר מדיטציה בהנחייתו של צ'וקי נימה רינפוצ'ה: 9-10 בינואר 2015

אנו שמחים ומתרגשים להודיע כי הסמינר עם צ׳וקי נימה רינפוצ׳ה

יתקיים בסוף השבוע השני של ינואר, 9-10 בינואר, בקיבוץ יחיעם. 

צ'וקי נימה רינפוצ'ה

פרטים והרשמה לסמינר >>

ההשתתפות בסמינר מותנית בהרשמה מראש.

 

דף הבית ארכיון סמינר מדיטציה בהנחייתו של צ'וקי נימה רינפוצ'ה: 9-10 בינואר 2015