top1

סוטרת החכמה האצילה של שעת המוות

סוטרת החכמה האצילה של שעת המוות

 

Āryā-tyaya-jñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

 

 

בשפת הודו [סנסקריט], היא קרויה אָרְיָה אַטָה גיָאנָה נָאמָה מָהָאיָאנה סוּטרה. בשפת טיבט, היא קרויה פָּאגְפָּה דָאקָה יֶשֶה זֶ'ה גָ'אווה טֶגְפָּה צֶ'נְפּוֹ דוֹ. [בשפה העברית: סוטרת המהאיאנה האצילה הקרויה החכמה של שעת המוות]

 

הלל לכל הבודהות והבודהיסטוות!

 

כך שמעתי פעם. הבּהגָאוָאן שהה בארמונו של מלך האלים של אַקָנישְטָה ולימד את הדהרמה לפמלייתו כאשר הבּוֹדְהיסַטְוָה מָהָאסַטְוָה אָקָשָגַרְבָּהה השתחווה לבהגאוואן ופנה אליו בשאלה זו:

 

"בהגאוואן, כיצד על הבודהיסטווה לנהוג בתודעה בשעת המוות?" הבגאוואן אז השיב, "אקשגרבהה, ברגע המוות על הבודהיסטווה להתאמן בחכמת שעת המוות. חכמת שעת המוות כוללת את הדברים הבאים: מאחר שהתופעות כולן טהורות הן מטבען, טפח היטב את תודעת העדר הקיום. מאחר שהדהרמות כולן כלולות בבודהיצ'יטה, טפח היטב את תודעת החמלה האדירה. מאחר שהתופעות כולן קורנות הן מטבען, טפח היטב את התודעה של העדר נקודת ייחוס. מאחר שהישויות כולן ארעיות הן, טפח היטב את מצב התודעה החופשי מהיקשרות לכל דבר שהוא. בעת השגת התודעה, זו כשלעצמה היא החוכמה. לפיכך, טפח היטב את התפיסה כי את הבודהה אין לחפש במקום אחר."

הבהגאוואן אז אמר זאת בלשון שירה:


מאחר שהתופעות מטבען טהורות הן,

טפח את תפיסת העדר הקיום.

מאחר שהן רוויות בבודהיצ'יטה,

טפח את תפיסת החמלה האדירה.

מאחר שהכל קורן מטבעו,

טפח את התפיסה של העדר נקודת ייחוס.

מאחר שכל הישויות ארעיות הן,

טפח העדר היקשרות לכל דבר שהוא.

התודעה היא הסיבה להופעת החוכמה;

אל תחפש את הבודהה במקום אחר!

 

משכך דיבר הבהגאוואן, שמחו הבודהיסטווה אקשגרבה וכל הפמלייה כולה, ושיבחו את תורתו של הבהגאוואן.

 

בכך הושלמה סוטרת המאהיאנה האצילה הקרויה סוטרת החכמה של שעת המוות.

 


תרגום לעברית: מיכל סחף

קישור לתרגום לאנגלית >>

 

דף הבית תרגול ולימוד סוטרת החכמה האצילה של שעת המוות