top1

לתלמידיו של לאמה טנזין

בדף זה מרוכז מידע עבור תלמידים ומשתתפי הסמינרים בהנחיית המורה לאמה טנזין סנגפו

בית הדהרמה


ארבע האמיתות של הנאצלים

שיעור מוקלט שלימד לאמה טנזין בבית הדהרמה >>

דף הבית מורים לתלמידיו של לאמה טנזין