top1

לתלמידיו של צוקני רינפוצ'ה

בדף זה מרוכז מידע עבור תלמידים ומשתתפי הסמינרים בהנחיית המורה צוקני רינפוצ'ה


הקלטות מהריטריט "לב פתוח, ראש פתוח בגישת הדזוגצ'ן" שהתקיים בנובמבר 2013

אם השתתפתם בריטריט ואתם מעוניינים בעותק, אנא הרשמו בטופס >>

 

אתרי האינטרנט

tsoknyirinpoche.org

tsoknyinepalnuns.org

 

הרצאה "לב פתוח, ראש פתוח"

נעלה בקרוב את תמליל ההרצאה אשר רינפוצ'ה העביר בחיפה בנובמבר 2013

דף הבית מורים לתלמידיו של צוקני רינפוצ'ה